Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν την ανάπτυξη της εμπορικής λειτουργίας των επιχειρήσεων επικεντρωμένες σε τρεις βασικούς άξονες:

• Τη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων
• Την αναζήτηση νέων πελατών
• Την πιστότητα των ενεργών πελατών

Είναι αυτονόητο, ότι η δημιουργία νέων πελατών καθορίζει τρεις θεμελιώδεις παραμέτρους κερδοφορίας:

• το μερίδιο αγοράς ως ποσοστό
• το μικτό κέρδος ως απόλυτο μέγεθος
• την υλοποίηση στρατηγικής διαφοροποίησης

Μέτρο της ανάπτυξης των πωλήσεων και του μεριδίου αγοράς είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης ως λειτουργικό σύνολο και για τον λόγο αυτό η κάθε επιχείρηση πρέπει να απευθύνεται σε πελάτες οι οποίοι εκτιμούν τα πλεονεκτήματα αυτά.
Η μεθοδολογία μας πηγάζει μέσα από εφαρμοσμένα πρότυπα και η υλοποίηση κάθε έργου μας, καθορίζεται από το πλαίσιο τριών ποιοτικών προδιαγραφών και αξιών: Τεκμηρίωση, Δέσμευση και Διαρκής Βελτίωση.

Όλες μας οι υπηρεσίες συνοδεύονται από πλήρη και αναλυτική αναφορά δεδομένων και πληροφοριών, έτσι ώστε να βελτιώνεται διαρκώς η κοινή μας προσπάθεια.

Θα είναι χαρά μας να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Διεύθυνση

Σπύρου Φωκά 20,
Άγ. Ανάργυροι, 13563, Αθήνα

Τηλέφωνο

+30 211 411 2400

Email

ammon.ovis@ammonovis.com

[/db_pb_signup]