Υπηρεσίες Στελέχωσης Μόνιμης ή Προσωρινής Απασχόλησης

Το Ανθρώπινο Δυναμικό αποτελεί τον κυριότερο πυλώνα της εύρυθμης λειτουργίας και ανάπτυξης της επιχείρησης.

Ωστόσο, πολλές φορές η έλλειψη χρόνου και εξειδίκευσής εκ μέρους των εταιρειών εμποδίζουν την αναζήτηση και επιλογή του κατάλληλου προσωπικού.

Η AMMONOVIS, στα 19 χρόνια πορείας της, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στη στελέχωση Μόνιμου αλλά και Προσωρινού Ανθρωπίνου Δυναμικού . Έχοντας σαν άξονες αναζήτησης, τις δεξιότητες και τα τυπικά προσόντα της θέσης και παράλληλα την εταιρική κουλτούρα στην οποία πρέπει να ταιριάξει, ανακαλύπτουμε τον ιδανικό υποψήφιο.

Η αποτελεσματικότητα μας, στηρίζεται αφενός στην πολύπλευρη, επαγγελματική εμπειρία των στελεχών μας και στην ακαδημαϊκή τους κατάρτιση και αφετέρου στην πεποίθηση, ότι οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη στρατηγική της επιχείρησης.

Η AMMONOVIS έχει αναπτύξει ειδίκευση στις προσλήψεις Μόνιμου προσωπικού του εμπορικού τμήματος τόσο για διοικητικές όσο και υποστηρικτικές θέσεις συνεργαζόμενη με εξειδικευμένους επιστήμονες

Σε περιπτώσεις όπως ασθένεια, ή άδεια μητρότητας, εσωτερικής μετακίνησης, έργα ορισμένου χρόνου κ.α μπορούμε να καλύψουμε άμεσα και αποτελεσματικά, ανάγκες και για Έκτακτο Προσωπικό. Αναλαμβάνουμε την εύρεση, πρόσληψη και διαχείριση του Προσωρινού προσωπικού για όποιο χρονικό διάστημα είναι επιθυμητό.

Είτε πρόκειται για θέση Μόνιμου ή Προσωρινού προσωπικού, η ποιότητα και η αρτιότητα των υπηρεσιών μας αποτυπώνεται σε όλα τα στάδια της στελέχωσης, από την πλήρη καταγραφή των αρμοδιοτήτων -Job description – την αναζήτηση, τη συλλογή και έλεγχο των κατάλληλων βιογραφικών, τις συνεντεύξεις ως την επιλογή των τελικών υποψηφίων.

Διεύθυνση

Σπύρου Φωκά 20,
Άγ. Ανάργυροι, 13563, Αθήνα

Τηλέφωνο

+30 211 411 2400

Email

ammon.ovis@ammonovis.com

[/db_pb_signup]