Καριέρα

Η σπανιότητα βρίσκεται στους ανθρώπους.

Οι άνθρωποι κάνουν την δουλειά και η  δουλειά τον άνθρωπο.

Κάθε επιχείρηση συνειδητά ή ασυνείδητα διαμορφώνει ένα εσωτερικό σύστημα αξιών το οποίο με την σειρά του δημιουργεί τις συνθήκες εργασίας και τις προοπτικές των εργαζομένων μέσα στην επιχείρηση

Η εταιρεία μας έχει υψηλή συναίσθηση της σημασίας των εργαζομένων για την επιβίωση και ανάπτυξη της. Μεριμνούμε σε καθημερινή βάση για την διατήρηση ενός εσωτερικού συστήματος αξιών στο κέντρο του οποίου είναι η  αξιοκρατία, η δημιουργικότητα και η εμπιστοσύνη

Φόρμα ενδιαφέροντος εργασίας

13 + 15 =

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Χειριστές Τροχού

Για την επεξεργασία και κοπή μετάλλων.

Για λογαριασμό πελάτη μας, εταιρείας παραγωγής αντλιών αναζητούμε δύο (2) άτομα.

 Επιθυμητά προσόντα:

 • Διάθεση για μάθηση
 • Όρεξη για τεχνική εργασία
 • Συνέπεια

Δεν είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία

Η εταιρία προσφέρει:

 • Σταθερές μηνιαίες αποδοχές, ασφάλιση
 • Πλήρης Απασχόληση
 • Σταθερό ωράριο εργασίας (Καθημερινές, Πρωινά)
 • Εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας

 Όλες οι αιτήσεις θα διαχειριστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

 

Πωλητής Β2Β

για τη διαχείριση και ανάπτυξη του πελατολογίου της εταιρείας στον κλάδο του εμπορικού εντύπου, της συσκευασίας και του Large Fromat. 

 Κύριες Αρμοδιότητες: 

 • Εξυπηρέτηση υφιστάμενων πελατών της εταιρείας 
 • Αναζήτηση και ανάπτυξη σχέσεων με νέους πελάτες 
 • Παρουσίαση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας 
 • Σύνταξη οικονομικών προσφορών 
 • Παρακολούθηση της πορείας των έργων των πελατών 
 • Συμμετοχή στους στρατηγικούς σχεδιασμούς πωλήσεων 
 • Προετοιμασία αναφορών αποτελεσμάτων στον Διευθυντή Πωλήσεων 

 Απαραίτητα προσόντα: 

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση πωλήσεων 
 • Τεχνική κατάρτιση στις γραφικές τέχνες 
 • Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή & γνώση εφαρμογών MS Office 
 • Δίπλωμα Οδήγησης Ι.Χ. 
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και οργανωτικές δεξιότητες 

 Επιθυμητά προσόντα 

 • Τίτλος σπουδών σε Marketing ή Επικοινωνία 
 • Ειδικές γνώσεις στον χώρο της συσκευασίας 
 • Τεχνική κατάρτιση στις εκτυπώσεις large format και στις κατασκευές 
 • Καλή γνώση της αγγλικής 

 Η εταιρία προσφέρει: 

 • Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές 
 • Μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με το Σύστημα Διοίκησης Απόδοσης (ποσοστά επί των πωλήσεων) 
 • Αυτοκίνητο 
 • Κινητό τηλέφωνο και tablet 
 • Έξοδα κίνησης (βενζίνη, service, κ.λπ) 
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές εξέλιξης 
 • Παροχή συνεχούς εκπαίδευσης 
 • Πελατολόγιο 

 

Όλες οι αιτήσεις θα διαχειριστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα. 

 

Πωλητής Β2Β

για τη διαχείριση και ανάπτυξη του πελατολογίου της εταιρείας στον κατασκευαστικό κλάδο. 

1 Άτομο για το καταστημα στην Χαλκίδα &

1 Άτομο για το κατάστημα στην Αττική.

 Κύριες Αρμοδιότητες: 

 • Εξυπηρέτηση υφιστάμενων πελατών της εταιρείας 
 • Αναζήτηση και ανάπτυξη σχέσεων με νέους πελάτες 
 • Μέριμνα για τη διατήρηση της πιστότητας των πελατών 
 • Σύνταξη οικονομικών προσφορών 
 • Αναφορά αποτελεσμάτων στον Διευθυντή Πωλήσεων 

 Επιθυμητά προσόντα: 

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση πωλήσεων 
 • Σπουδές Τεχνικής κατεύθυνσης με έμφαση στην Ηλεκτρολογία 
 • Εμπειρία σε οργανωμένες πωλήσεις (επίτευξη στόχων, απολογισμούς κ.α.) 
 • Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή & γνώση εφαρμογών MS Office 
 • Δίπλωμα Οδήγησης Ι.Χ. 
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και οργανωτικές δεξιότητες 
 • Τίτλος σπουδών σε Marketing ή Επικοινωνία 
 • Καλή γνώση της αγγλικής 

 Η εταιρία προσφέρει: 

 • Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές 
 • Μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με το Σύστημα Διοίκησης Απόδοσης (ποσοστά επί των πωλήσεων) 
 • Ιδιωτική Ασφάλιση 
 • Αυτοκίνητο 
 • Κινητό τηλέφωνο και laptop 
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές εξέλιξης 
 • Παροχή συνεχούς εκπαίδευσης 

 

Όλες οι αιτήσεις θα διαχειριστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα. 

 

 

Διεύθυνση

Σπύρου Φωκά 20,
Άγ. Ανάργυροι, 13563, Αθήνα

Τηλέφωνο

+30 211 411 2400

Email

ammon.ovis@ammonovis.com

[/db_pb_signup]