H εταιρεία

Για την Ammon Ovis

Η Ammon Ovis δημιουργήθηκε το 2003 με βασικό κίνητρο τη διαπίστωση ότι οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από αξιόπιστες αποτελεσματικές και εφαρμόσιμες υπηρεσίες προκειμένου να σχεδιάσουν, να βελτιώσουν και να υλοποιήσουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες με προϋπολογισμένο κόστος.
Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων επιχειρηματικών δομών και λειτουργιών, ευνοεί την ανάγκη των εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών ιδιαίτερα σε θέματα διοίκησης και ανάπτυξης. Οι σύγχρονες ανταγωνιστικές συνθήκες μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη συστηματική διαχείριση των εσωτερικών πόρων και την εξωστρέφεια στην αναζήτηση πελατών. Στα ζητήματα αυτά όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και δυσκολίες.

Στην επίλυση των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών προβλημάτων πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές, και ότι η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική από τις άλλες. Αλλωστε η θεωρία της διοίκησης επιχειρήσεων ουσιαστικά γράφεται από τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί με την διαίσθηση του ίδιου του επιχειρηματία και ποτέ η διαίσθηση αυτή δεν μπορεί να αμφισβητηθεί με αξιωματικούς αφορισμούς και στερεότυπες αναλύσεις.
Εντούτοις η εφαρμογή συστηματικών μεθόδων διοίκησης εξασφαλίζει την ορθολογική αντιμετώπιση των πραγματικών δεδομένων και ενισχύει το επιχειρηματικό ένστικτο. Στον χώρο των επιχειρήσεων δεν υπάρχουν ταλέντα και τύχη. Τα πάντα συμβαίνουν μέσα σε ένα συσχετισμό γεγονότων πράξεων και αποφάσεων στα οποία πρωταγωνιστούν η συστηματική και επίμονη εργασία σε μακροχρόνια βάση.

Ανταγωνιστικά μας Πλεονεκτήματα

  • Διατηρούμε ενημερωμένη βάση δεδομένων με επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα.
  • Δουλεύουμε ομαδικά στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση του κάθε έργου έτσι ώστε να εξετάζουμε όλες τις παραμέτρους, χωρίς παραλήψεις και λάθη.
  • Τυποποιούμε την εργασία μας και διατηρούμε χαμηλά το κόστος λειτουργίας μας.
  • Καλλιεργούμε κλίμα μακροχρόνιας συνεργασίας με τους εργαζομένους μας, έτσι ώστε να διατηρούμε ψηλό το επίπεδο της ποιότητας μας.
Τα πάντα συμβαίνουν μέσα σε ένα συσχετισμό γεγονότων πράξεων και αποφάσεων, στα οποία πρωταγωνιστούν η συστηματική και επίμονη εργασία επί μακροχρόνιας βάσης.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Να αναγνωριστούμε ως ένας από τους σημαντικότερους ειδικούς συμβούλους στη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για κάθε τύπο επιχείρησης σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

Να παρέχουμε υπηρεσίες, μεθόδους και πρακτικές για να βελτιώνουν οι Επιχειρήσεις την ανταγωνιστικότητα, το μερίδιο αγοράς και το μικτό τους κέρδος.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΞΙΕΣ

Τεκμηρίωση

Όλες μας οι εργασίες πρέπει να τεκμηριώνονται με ανάλυση στοιχείων και χρήση θεωρητικών και εμπειρικών μοντέλων. Η συστηματική μελέτη των επιχειρήσεων, των επιχειρηματιών και της ακαδημαϊκής κοινότητας, μας δίνει σημαντικά εφόδια για την διατύπωση συμπερασμάτων, κανόνων και μεθόδων εφαρμογής. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν αλάνθαστοι ειδικοί και ούτε μαγικές συνταγές. Όλα κρίνονται καθημερινά και για το λόγο αυτό κάθε μας εργασία πρέπει να δημιουργεί στερεή βάση για τα επόμενα βήματα της διοίκησης.

Δέσμευση

Κάθε έργο το οποίο αναλαμβάνουμε είναι σίγουρα πηγή κέρδους για την εταιρεία μας. Εντούτοις είμαστε αποφασισμένοι να απορρίψουμε κάθε πρόταση συνεργασίας η οποία δεν θα συνδέεται με πρακτικό αποτέλεσμα για τον πελάτη μας. Βάζουμε το συμφέρον του πελάτη πάντοτε πάνω από το δικό μας, διότι μόνον έτσι μπορούμε να μοιραστούμε μαζί του κοινά οφέλη στην λογική της μακροχρόνιας συμπόρευσης. Η εταιρεία μας δεσμεύεται για το εφαρμόσιμο των προτάσεων της και τις πραγματοποιεί με δικά της μέσα και ευθύνη έτσι ώστε να είναι βέβαιη η πρακτική τους σημασία και η ρεαλιστική τους εφαρμογή.

Συνεχής βελτίωση

Κάθε νέα εργασία αποτελεί για εμάς ένα πεδίο εφαρμογής της εμπειρίας μας και επιστρέφεται στους πελάτες μας σε επίπεδο προτάσεων, ιδεών και αποτελεσματικότητας. Η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση αποτελεί για εμάς όχι μόνο νοοτροπία αλλά και μέθοδο εργασίας.

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ

Σε πολλές κοινωνίες το όνομα συνήθως δίνεται στους ανθρώπους προκειμένου να ονοματίσουν και να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους. Με το ίδιο σκεπτικό διαλέξαμε ένα όνομα το οποίο να εκφράζει την προσωπικότητα της εταιρείας και των συνεργατών της. Ένα όνομα το οποίο θα αποτελεί έκφραση της Θεμελιώδους Ιδεολογίας* της επιχείρηση μας .

Πιστεύουμε, στην αρχή της μέγιστης προσπάθειας και θέλουμε αυτό να αντανακλάται στο όνομα μας και στις ενέργειες μας. Τα χαρακτηριστικά τα οποία θα θέλαμε να έχουμε ως εταιρεία και ως προσωπικότητες τα έχουμε εμπνευστεί από λαμπρές προσωπικότητες της ιστορίας και της καθημερινότητας. Προσωπικότητες οι οποίες έδιναν πάντοτε τον καλύτερο τους εαυτό χωρίς να ζητούν τίποτε περισσότερο από την κοινωνική καταξίωση. Σε αυτούς διακρίναμε τα χαρακτηριστικά της μαχητικότητας, της ηγεσίας αλλά και της ταπεινοφροσύνης του να είναι αδιαπραγμάτευτα μέλη της ομάδας και να αποδεχτούν τις ευθύνες τους για λάθη ή παραλείψεις.

Στο χώρο των επιχειρησιακών και επιχειρηματικών προβλημάτων συνήθως επικρατεί η πολυπλοκότητα και η ασάφεια. Έτσι, η επιτυχία αποτελεσμάτων δεν είναι μόνο θέμα σχεδιασμού αλλά κυρίως πρακτικής εφαρμογής των σχεδίων. Έννοιες οι οποίες δεν συμβαδίζουν τις περισσότερες φορές. Η αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας στην πράξη απαιτεί ικανότητες μαχητή : Επιμονή , Θάρρος και Δεξιότητα.

Προσπαθούμε να ηγούμαστε των ανθρώπων δείχνοντας πάντοτε το δρόμο της δημιουργίας.

Η δημιουργία σαν έννοια και πρακτική είναι κάτι περισσότερο από μέτρηση αποτελεσμάτων. Είναι η ενστικτώδης ανθρώπινη θέληση και προσπάθεια για τον έλεγχο του μέλλοντος και για εμάς το καλύτερο κίνητρο για να νιώθουμε ότι κάνουμε μία σπουδαία δουλειά. Τη διάθεση μας αυτή θέλουμε να την εμπνεύσουμε σε κάθε συνεργάτη και πελάτη πείθοντας τους ότι στο κοινωνικό γίγνεσθαι και στις επιχειρήσεις δεν υπάρχει τίποτε γραμμένο στο ριζικό. Το μέλλον εξαρτάται από την συστηματική και επίμονη προσπάθεια. Βεβαίως η τύχη έχει πολλές φορές καθοριστικό ρόλο αλλά όπως έχει επισημάνει ο Louis Pasteur ‘ η τύχη ευνοεί τους προετοιμασμένους’.

Προσπαθούμε να είμαστε ταπεινόφρονες στις επιτυχίες μας και στις αποτυχίες των άλλων. Σύμφωνα με το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Μπαμπινιώτης 2006), σημαίνει ‘το να πιστεύει κανείς για τον εαυτό του ότι δεν είναι τίποτε σπουδαίο ή σημαντικό και να ενεργεί αναλόγως’. Μας εκφράζουν οι λέξεις αυτές όχι γιατί θεωρούμε ότι δεν κάνουμε κάτι πραγματικά σημαντικό αλλά διότι κατανοούμε αγωνιούμε μήπως ξεπεραστούμε από την πραγματικότητα. Άλλωστε η θεωρία της διοίκησης των επιχειρήσεων, γράφεται ουσιαστικά από τους ίδιους τους επιχειρηματίες, άλλοτε επιτυχημένα και άλλοτε αποτυχημένα.

Η επιτυχία είναι ζητούμενο και όχι κεκτημένο.

Η αποτυχία και η επιτυχία είναι οι δύο όψεις του νομίσματος της προσπάθειας. Κανείς δεν πρέπει να καταδικάζει και να αφορίζει τους πρωταγωνιστές της οποιαδήποτε αποτυχίας ιδιαίτερα όταν κρίνει εκ του ασφαλούς και εξ ιδίων τα αλλότρια.

Ως σύμβολο όλων των παραπάνω επιλέξαμε την επιστημονική ονοματολογία του κερασφόρου προβάτου ovis ammon λόγω των συμβολικών του χαρακτηριστικών στην ανθρώπινη ιστορία ως πολιορκητικός κριός, ηγέτης του κοπαδιού και αντικείμενο θυσίας.

*έννοια η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από τον κ Μπουραντά στο βιβλίο του Ηγεσία, 2005, εκδ. Κριτική

Διεύθυνση

Σπύρου Φωκά 20,
Άγ. Ανάργυροι, 13563, Αθήνα

Τηλέφωνο

+30 211 411 2400

Email

ammon.ovis@ammonovis.com

[/db_pb_signup]