Διοικητικές Υπηρεσίες Πωλήσεων

Ο πωλητής δεν είναι ανειδίκευτος εργάτης. Η πώληση είναι τεχνική η οποία διδάσκεται και εμπειρία η οποία αποκτάται. Ο ρόλος του είναι από τους πλέον σημαντικούς στην επιχείρηση αντίστοιχος με αυτόν του ίδιου του επιχειρηματία. Στο πρόσωπο και στην δουλειά του ο πελάτης αναγνωρίζει ολόκληρη την επιχείρηση.

Οι πωλητές χρειάζονται υποστήριξη σε καθημερινή βάση, ώστε η παραγωγικότητά τους να είναι σταθερά ανοδική.

Το σύστημα αναφοράς δημιουργεί και αναπαραγάγει την καθημερινή ροή εργασιών με συστηματικό τρόπο για τον κάθε συμμετέχοντα.

Η πώληση είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς, στην οποία κάθε μέλος έχει συγκεκριμένα καθήκοντα, αυστηρά καθορισμένες αρμοδιότητες και τεκμηριωμένους στόχους.
.

 • Αναζήτηση Πωλητών

  Η αναζήτηση πωλητών αποτελεί μία χρονοβόρα και ταυτόχρονα ακριβή διαδικασία για κάθε επιχείρηση. Ειδικότερα, όταν η αναζήτηση γίνεται μέσω αγγελιών όπου λαμβάνονται εκατοντάδες βιογραφικά καθίσταται η διαδικασία αναζήτησης πρακτικά αδύνατη. Η εταιρεία μας μελετώντας την αγορά διατηρεί επικοινωνία με έμπειρους πωλητές, ικανούς να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις.

  Τα κριτήρια μας στηρίζονται σε τρεις άξονες:
  • Τη μετρημένη αποτελεσματικότητα τους
  • Την εκπαιδευσιμότητα τους
  • Τα φυσικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους

  Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε τους καλύτερους πωλητές.

 • Επικαιροποίηση Στοιχείων Παλαιών Πελατών

  Οι επιχειρήσεις κατά την πολύχρονη λειτουργία τους συσσωρεύσουν στοιχεία πελατών τα οποία όμως κάποια στιγμή μετατρέπονται σε άχρηστες πληροφορίες και αποτελούν εν τέλει λειτουργικό πρόβλημα για το τμήμα πωλήσεων. Οι αλλαγές στην αγορά αποτυπώνονται στην εγκυρότητα των στοιχείων αυτών Η εταιρεία μας επικοινωνώντας με το παλαιό σας πελατολόγιο όχι μόνο επικαιροποιεί αλλά αναζητά και νέα στοιχεία επικοινωνίας (ονόματα Δ/ντικών στελεχών, τηλέφωνα, emails) προκειμένου να ενεργοποιηθεί εκ νέου η μεταξύ σας επαφή.

 • Ειδική Εκπαίδευση Πωλητών στις ανάγκες της επιχείρησης

  Η επιχειρησιακή Εκπαίδευση πρέπει να είναι εξάσκηση. Οι συνεχείς εξελίξεις στον χώρο των πωλήσεων, καθιστούν αναγκαία την εκπαίδευση των πωλητών προκειμένου αυτοί να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

  Τα σεμινάρια αποτέλεσαν την κυρίαρχη πρακτική για την εκπαίδευση του προσωπικού είτε με πρωτοβουλία των επιχειρήσεων είτε με πρωτοβουλία του ίδιου του κράτους. Έγινε όμως αντιληπτό ότι η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης στην αίθουσα έχει περιορισμένα αποτελέσματα. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι τις περισσότερες φορές αρκετά θεωρητικό αλλά και αρκετά γενικόλογο χωρίς να μπορεί να απαντήσει στις καθημερινές δυσκολίες των εργαζομένων. Είναι προφανές ότι κάθε πωλητής πρέπει να έχει δεχθεί βασική εκπαίδευση πωλήσεων μέσω της οποίας θα μπορέσει να αναπτύξει την επαγγελματική του προσωπικότητα.

  Σε κάθε περίπτωση τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να σχεδιάζονται ειδικά για την κάθε επιχείρηση και να αποτελούν προετοιμασία αντιμετώπισης των καθημερινών πρακτικών δυσκολιών σαν να είναι η προπόνηση του αγώνα.

 • Επαγγελματικές Υπηρεσίες Πωλήσεων

  Ο αυτονόητος ρόλος του πωλητή είναι η παρουσίαση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του προϊόντος και της επιχείρησης έτσι ώστε να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό και να κερδίσει τον πελάτη με το μεγαλύτερο δυνατόν οικονομικό όφελος για την επιχείρηση. Η εμπειρία και η έρευνα δείχνει ότι η πλειοψηφία των πωλητών δεν έχει ένα αποτελεσματικό σύνολο επιχειρημάτων με τα οποία θα προσπαθήσει να κερδίσει την επιλογή του πελάτη. Η αδυναμία αυτή αναδεικνύει την τιμή ως το μοναδικό αντικείμενο διαπραγμάτευσης.Τα προϊόντα διαφέρουν αλλά οι κανόνες του marketing και της πώλησης είναι ουσιαστικά ίδιοι για κάθε κατηγορία αγοράς και πελάτη. 

  Η υπηρεσία μας αφορά εταιρείες οι οποίες δεν μπορούν ή δεν τους συμφέρει να διατηρούν υποκαταστήματα αλλά και εταιρίες οι οποίες εκχωρούν συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών σε μονάδες εκτός της κύριας λειτουργικής τους δομής.

  Για την επιτυχία της υπηρεσίας μας αυτή:
  • Δημιουργούμε δίκτυο πωλητών
  • Οργανώνουμε τηλεφωνικές πωλήσεις
  • Δημιουργούμε και διαχειριζόμαστε ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop)

Διεύθυνση

Σπύρου Φωκά 20,
Άγ. Ανάργυροι, 13563, Αθήνα

Τηλέφωνο

+30 211 411 2400

Email

ammon.ovis@ammonovis.com

[/db_pb_signup]