Αναζήτηση Νέων Πελατών

Η ρουτίνα της καθημερινότητας καθηλώνει την ανάπτυξη.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις επαφίενται στους υπάρχοντες πωλητές για την αναζήτηση νέων πελατών, γεγονός το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να πετύχει. Η δημιουργία νέων πελατών διαφέρει ως λειτουργία από την ανάπτυξη των υπαρχόντων πελατών. Είναι έργο δύσκολο και ομαδικό.

Οι υπηρεσίες αυτής της κατηγορίας έχουν ως σκοπό να υποστηρίξουν την Εμπορική Διεύθυνση μεγάλων ή μικρών επιχειρήσεων οι οποίες διατηρούν οργανωμένο τμήμα πωλήσεων.

Οι υπηρεσίες μας για την Ανάπτυξη των Πωλήσεων στοχεύουν στη δημιουργία νέων πελατών.

Η μεθοδολογία μας στον τομέα της δημιουργίας νέων πελατών καλύπτει όλα τα είδη επιχειρήσεων και προϊόντων όσο εξειδικευμένα και αν είναι από κάθε παραγωγικό κλάδο.

 • Δημιουργία Συναντήσεων με νέους Πελάτες
  Η Δημιουργία νέων πελατών απαιτεί συστηματική, επίμονη και ομαδική προσπάθεια σε καθημερινή βάση. Είναι μία κουραστική και ψυχοφθόρος προσπάθεια την οποία για να υλοποιήσουν οι επιχειρήσεις πρέπει πρωτίστως να ξεφύγουν από την ρουτίνα της καθημερινότητας.
  Για την επιτυχία της υπηρεσίας, εκπαιδευόμαστε και συνεργαζόμαστε σε καθημερινή βάση με τις επιχειρήσεις πελάτες μας προκειμένου να αναδείξουμε τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα.
  Στόχος είναι η δημιουργία επικοινωνίας και συναντήσεων με νέους υποψήφιους πελάτες οι οποίοι έχουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης.
 • Προωθητικές Ενέργειες πεδίου (promotion)
  Η εταιρεία μας απευθύνεται σε επιχειρήσεις των οποίων πελάτες είναι οι τελικοί χρήστες των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. Σκοπός των προωθητικών ενεργειών πεδίου είναι η επιτόπου πώληση προϊόντων, η ενδυνάμωση της κίνησης των καταστημάτων και η δημιουργία καταλόγου υποψήφιων νέων πελατών.
 • Πιλοτικό άνοιγμα Νέων Αγορών
  Η εταιρεία μας απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να δοκιμάσουν νέα προϊόντα ή νέες αγορές σε Ελλάδα και Εξωτερικό.
  Σκοπός μας είναι να παρέχουμε όλη την απαιτούμενη οργάνωση πωλήσεων για παρουσιάσεις ή δειγματισμό προκειμένου να εξαχθούν τεκμηριωμένα συμπεράσματα για το προϊόν ή την αγορά. Η εργασία μας διεξάγεται με συστηματικό τρόπο, σε περιορισμένο χρόνο και με προϋπολογισμένο συνολικό κόστος.

Διεύθυνση

Σπύρου Φωκά 20,
Άγ. Ανάργυροι, 13563, Αθήνα

Τηλέφωνο

+30 211 411 2400

Email

ammon.ovis@ammonovis.com

[/db_pb_signup]