Έρευνες Marketing

Η διαίσθηση του ίδιου του επιχειρηματία, αποτελεί συνήθως το ισχυρότερο “σχέδιο δράσης”. Εντούτοις, η επιστημονική έρευνα marketing δίνει την αντικειμενική διάσταση της πραγματικότητας και δημιουργεί ουσιαστική ατζέντα διοίκησης.

Η έρευνα αγοράς είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Η κατανόηση της διασποράς αναγκών σε συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών καθώς και η καταγραφή της γνώμης της αγοράς στόχου όσο αφορά τη σύγκριση με τον ανταγωνισμό αποτελούν τη βάση για τη βελτίωση της εμπορικής απόδοσης μίας επιχείρησης.

Η προσήλωσή μας στην ανάδειξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας είναι η βάση πάνω στην οποία αναπτύσσονται τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της κάθε επιχείρησης.

Η μεθοδολογία μας στηρίζεται στη διεθνή εμπειρία και προσαρμόζεται στα ελληνικά χαρακτηριστικά και στις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες.

Μέσω της έρευνας αγοράς, μπορεί να επιτευχθεί η λήψη αποφάσεων για τα υπάρχοντα όπως και για τα νέα προϊόντα μιας επιχείρησης καθώς επίσης και η ανακάλυψη νέων ευκαιριών.

Έρευνες Marketing

  • Τηλεφωνικές Έρευνες (C.A.T.I.)
  • Ποσοτικές έρευνες online/στο δρόμο/ στο σπίτι
  • Mystery Shopping
  • Focus Groups/Ομαδικές Συζητήσεις
  • Προσωπικές Συνεντεύξεις

Μέσω της έρευνας αγοράς επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων:

  • Η αναγνωρισιμότητας του προϊόντος και της εταιρίας
  • Η ανάλυση του ανταγωνισμού
  • Ο έλεγχος της απόδοσης και η βελτίωση των διαδικασιών μάρκετινγκ
  • Η αξιολόγισης του σημείου εγκατάστασης λιανικής
  • και βέβαι ο εντοπισμός ευκαιριών και η αποφυγή κινδύνων.

Διεύθυνση

Σπύρου Φωκά 20,
Άγ. Ανάργυροι, 13563, Αθήνα

Τηλέφωνο

+30 211 411 2400

Email

ammon.ovis@ammonovis.com

[/db_pb_signup]